sempozyum

 

Merkezin Temel Misyonu

  • Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda her türlü araştırma ve benzer konularda, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve işbirliği yapar.
  • Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde iktisadi sorunlara yönelik araştırma ve uygulamalar yapar, bunları organize eder ve öneriler getirir.
  • İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda araştırmalar yapar. Bu araştırma sonuçlarını raporlar ve periyodik yayınlar ile paylaşır.
  • Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlar.
  • Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde firmaların organizasyon, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutup çözüm getirebilecek araştırmalar yapar.
  • İslâm ekonomisi ve faizsiz sistem konusunda çalışmalar yürüten çeşitli kurum ve kuruluşlara imkânları doğrultusunda destek sağlar ve danışmanlık hizmetleri verir.

 

Merkezin Vizyonu

  • Lisansüstü eğitimi verecek alt yapı kurmak ve bilimsel araştırmalar yapmak
  • Uluslararası düzeyde ekonomiye yön verecek, reel sektöre vizyon katacak yenilikçi çalışmalara imza atmak

İslâm Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi