aday öğrenci

aday ogrenci mobil

 

     

Merkez Müdürü :
 Doç. Dr. Ekrem MUTLU

 ekremmutlu  
   
Müdür Yrd :   Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Şenol PARUĞ
 sukru senol parug  
   

         

Sorumlu Veteriner Hekim: Dr. Öğr. Üyesi Beste DEMİRCİ