Müdür  : Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI
E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Müdür Yardımcısı  : Dr. Öğr. Üyesi Elif AŞIKUZUN
E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Yönetim Kurulu  
  Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI (Başkan)
  Doç. Dr. Ertuğrul TERZİ
  Dr. Öğr. Üyesi Elif AŞIKUZUN
  Dr. Öğr. Üyesi Nejdet DEĞERMENCİ
  Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT
   
Danışma Kurulu  
   
   
   
   

Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi