Genel Sekreterlik Biriminin amacı; kendisi ve bağlı birimleri aracılığı ile üniversite idari teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını koordine etmektir.

Genel Sekreter, kendisi ve bağlı birimleri aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

  • Üniversite idari teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını koordine eder.
  • Bağlı birimler aracılığı ile tüm bürokratik ve idari hizmetleri yürütür.
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda raportörlük yapar; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanması ile üniversiteye bağlı birimlere iletilmesini sağlar.
  • Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurar.
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütür. Gelen-giden evrakların takip edilmesi, korunması ve saklanmasını sağlar.
  • Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapar, görüş alışverişinde bulunur.
  • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenler.
  • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde rektörün vereceği diğer görevleri yapar ve yaptırır.

 

Genel Sekreterlik