sempozyum

Dr. Öğr. Üyesi Döne ARSLAN  (Bölüm Başkan V.)
Öğr. Gör. Mirati MADAK  
Öğr. Gör. Semra ALTIKULAÇ   
Öğr. Gör. Ersin GÜZEL  
Öğr. Gör. Osman EROĞLU   

Kadim dillerin başında gelen Türkçemizin güzel ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan; Türk dilinin tarihi geçmişini bilen ve değerlerinin farkında olan, dilini toplumu yansıtan bir inceleme alanı olarak gören, bunun yanında küreselleşen dünyada Türk dilinin evrensel kültür içindeki yerini belirleyen ve ön plana çıkmasını sağlayan, dilimizin gelecek nesillere en temiz haliyle aktarılması için dil bilincinin oluşturulmasını hedefleyen, bilgi üreten, akademik anlamda, dinamik hedefleri olan, bir bölüm olmaktır.

1) DURMUŞ, Mustafa (vd.), Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2009.
2) EMRE, İsmet, ...vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgisi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009.
3) ERGÜZEL, Mehdi, ...vd., Üniversiteler İçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), 2011.
4) KORKMAZ, Zeynep, ....vd., Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Yayınları, 2007.
5) YAKICI, Ali, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2012.
6) Türk Dili I, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 2012.
7) Türk Dili - Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım - Emine Yılmaz, Nurettin Demir, Ankara, 2010.

KaynakKitap01 KaynakKitap02  KaynakKitap03  KaynakKitap04  KaynakKitap05  KaynakKitap06  KaynakKitap07 

TÜRK DİLİ I (GÜZ DÖNEMİ)

HAFTA 1 : Dilin tanımı, özellikleri, konuşma ve yazı dili, dil-kültür-iletişim ilişkisi, dilin ulus hayatındaki yeri ve önemi

HAFTA 2 : Dilin tanımı, özellikleri, konuşma ve yazı dili, dil-kültür-iletişim ilişkisi, dilin ulus hayatındaki yeri ve önemi       

HAFTA 3 : Türk dilinin tarihi gelişimi ve dönemleri. Eski ve Orta Türkçe Dönemi   

HAFTA 4 : Türk dilinin tarihi gelişimi ve dönemleri. Yeni ve Modern Türkçe Dönemi   

HAFTA 5 : Türk dilinin tarihi gelişimi ve dönemleri. Yeni ve Modern Türkçe Dönemi   

HAFTA 6 : Ses bilgisi. Türkçede sesler. Türkçedeki ses uyumları ve ses olayları   

HAFTA 7 : Türkçenin ses özellikleri   

HAFTA 8 : Ara sınav       

HAFTA 9 : Biçim bilgisi, kök tanımı ve özellikleri, ek tanımı ve özellikleri   

HAFTA 10 : Yapıları bakımından sözcükler       

HAFTA 11 : Yapıları bakımından sözcükler       

HAFTA 12 : Yazım kuralları; büyük ve küçük harflerin yazımı, bileşik sözcüklerin yazımı

HAFTA 13 : Noktalama işaretleri; nokta, virgül, iki nokta, noktalı virgül, üç nokta...   

HAFTA 14 : Noktalama işaretleri; nokta, virgül, iki nokta, noktalı virgül, üç nokta...   

HAFTA 15 : Yazım ve noktalama için metin uygulamaları       

HAFTA 16 : Son sınav

 

TÜRK DİLİ II (BAHAR DÖNEMİ)

HAFTA 1 : Anlatım bozuklukları. Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları. Örnek metinler üzerinde uygulama çalışması.

HAFTA 2 : Cümle düzeyinde anlatım bozuklukları. Çeşitli basın ve yayın organlarından derlenmiş cümle düzeyinde anlatım bozukluklarına örnekler.   

HAFTA 3 : Yazılı anlatım, yazı planı, konu, amaç, içerik, paragraf oluşturma.

HAFTA 4 : Paragraf. Paragrafta temel düşünce, paragraf çeşitleri, paragrafın içeriği, paragrafta yardımcı fikirler.

HAFTA 5 : Anlatım biçimleri. Düşünceyi geliştirme yolları.

HAFTA 6 : Özet çıkarma ve not alma

HAFTA 7 : Yazılı anlatım. Yazılı anlatım türleri; hikâye, roman, şiir, tiyatro.

HAFTA 8 : Ara Sınav       

HAFTA 9 : Yazılı anlatım türleri; özgeçmiş, biyografi, gezi, günlük, hatıra, mektup.

HAFTA 10 : Yazılı anlatım türleri; deneme, makale, eleştiri, röportaj, fıkra.   

HAFTA 11 : Ses eğitimi, doğru tonlama. Türkçenin seslerinin doğru çıkarılışı.       

HAFTA 12 : Vurgu, durak, ulama, söyleyiş kusurlarını düzeltme

HAFTA 13 : Sözlü anlatım. Sözlü anlatım türleri, seminer, panel.

HAFTA 14 : Sözlü anlatım türleri, münazara, tartışma, konferans, hazırlıklı-hazırlıksız konuşma.   

HAFTA 15 : Örnek soru çözümleri

HAFTA 16 : Son Sınav

Türk dilinin temel kullanım bilgilerine sahip, dilinin milli kimliğini yansıtan yegane unsur olduğunun bilincinde, bilime, devlete ve topluma yararlı olan, teknolojinin hızla geliştiği bir ortamda dilini koruyarak kendini sürekli yenileyen,  etik sorumluluk taşıyan, dil ile ilgili sorunlara çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalarında dilinin tüm olanaklarını kullanabilen öğrenciler yetiştirerek,  Türk dilinin korunması ve doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan bir bölümdür.

Diğer Makaleler...