Dr. Öğr. Üyesi Gülten KÜÇÜKBASMACI (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Mirati MADAK  
Öğr. Gör. Semra ALTIKULAÇ   
Öğr. Gör. Dr. Funda BULUT   
Öğr. Gör. Osman EROĞLU   

Türk Dili Bölümü