1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Tıp Fakültesi

İletişim

ADRES KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TELEFON 0 366 280 10 12
FAX 0 366 280 10 15

Genel Sekreterlik

 

Genel Sekreterlik Biriminin amacı; kendisi ve bağlı birimleri aracılığı ile üniversite idari teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını koordine etmektir.

Genel Sekreter, kendisi ve bağlı birimleri aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

  • Üniversite idari teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını koordine eder.
  • Bağlı birimler aracılığı ile tüm bürokratik ve idari hizmetleri yürütür.
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda raportörlük yapar; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanması ile üniversiteye bağlı birimlere iletilmesini sağlar.
  • Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurar.
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütür. Gelen-giden evrakların takip edilmesi, korunması ve saklanmasını sağlar.
  • Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapar, görüş alışverişinde bulunur.
  • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenler.
  • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde rektörün vereceği diğer görevleri yapar ve yaptırır.

 

Personel

GENEL SEKRETERLİK PERSONEL LİSTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ İLETİŞİM
MEHMET GEMALMAZOĞLU GENEL SEKRETER 280 10 12
HÜSEYİN YURDAKUL GENEL SEKRETER YARDIMCISI
OKAN KESKİN GENEL SEKRETER YARDIMCISI
ESAT ÇELİK GENEL SEKRETER YARDIMCISI V.
HASAN KESİM ŞUBE MÜDÜRÜ 280 13 36
ÖMER AYDIN ŞEF 280 13 25
FATMA ATEŞ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 280 15 04
BELKIS BAL MEMUR 280 10 48
EVRAK KAYIT BİRİMİ
ZEHRA ACIKARA MEMUR 280 13 27

Tıp Fakültesi

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.