1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç
Erasmus Koordinatörlüğü

PROTOKOLLER

Uluslararası İkili Anlaşmalar

Önceki Sonraki

Kazakistan

Al-Farabi Kazakistan Milli Üniversitesi

İşbirliği Alanları:

 • Üniversite eğitim elemanları ve araştırmacı değişimi,
 • Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin değişimi,
 • Ortak eğitim programları düzenlenmesi,
 • Ortak araştırma faaliyeti,
 • Sempozyum organizasyonu,
 • Üniversitenin periyodik yayınlarında üniversite çalışanı, öğrenci, öğretim üyesi-eğitici kadro üyelerinin bilimsel çalışmalarının, rapor ve makalelerinin yayınlanması,
 • Bilimsel bilgi, yayın ve materyal değişimi,
 • Her iki üniversitenin de onaylayacağı bilimsel ve eğitim işbirliğinin diğer formları.

 

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi

İşbirliği Alanları:

 • Önlisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretimde öğretim üyesi desteği,
 • Önlisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretimde öğretim üyesi ve öğrenci değişimi,
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların ve diğer materyallerin değişimi,
 • Lisansüstü eğitimde ikinci danışmanlık ve tez jürilerinde karşılıklı görevlendirme,
 • Konferans, seminer, panel, sempozyum, atölye ve benzeri toplantıların organizasyonları ile karşılıklı öğrenci eğitimlerini pekiştirmek maksadı ile karşılıklı ülkelerde staj,yardımlaşma, ortaklık ve işbirliği,
 • Ortak araştırma projeleri ve pilot projelerin tekifi ve ortaklaşa çalışma,
 • Öğrenci ve öğretim üyeleri için kısa dönemli Türkiye Türkçesi ve Kazakistan Türkçesi/Rusça kursları,
 • Uygun anabilim dallarında ve ülkelerin kanunları uygun gördüğü taktirde uygun birlikte/çift diploma verilmesi.

 

Abılayhan Khan Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi

İşbirliği Alanları:

 • Üniversite eğitim elemanları ve araştırmacı değişimi,
 • Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin değişimi,
 • Ortak eğitim programları düzenlenmesi,
 • Ortak araştırma faaliyeti,
 • Sempozyum organizasyonu,
 • Üniversitenin periyodik yayınlarında üniversite çalışanı, öğrenci, öğretim üyesi-eğitici kadro üyelerinin bilimsel çalışmalarının, rapor ve makalelerinin yayınlanması,
 • Bilimsel bilgi, yayın ve materyal değişimi,
 • Her iki üniversitenin de onaylayacağı bilimsel ve eğitim işbirliğinin diğer formları.

 

Almatı Teknoloji Üniversitesi

İşbirliği Alanları:

 • Üniversite eğitim elemanları ve araştırmacı değişimi,
 • Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin değişimi,
 • Her iki üniversitede ön lisans eğitimini başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin karşılıklı olarak bir diğer üniversitede ilgili lisans programına kayıt yaptırma hakkı kazanmaları,
 • Çift diploma alma imkanı tanıyacak eğitim programlarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi,
 • Ortak eğitim programları düzenlenmesi,
 • Ortak araştırma faaliyeti,
 • Sempozyumların organizasyonu,
 • Diğer üniversitenin periyodik yayınlarında üniversite çalışanı, öğrenci, öğretim üyesi-eğitici kadro üyelerinin bilimsel çalışmalarının, rapor ve makalelerinin yayınlanması,
 • Bilimsel bilgi, yayın ve materyal değişimi,
 • Her iki tarafın da onaylayacağı bilimsel ve eğitim işbirliğinin diğer formlarını gerçekleştireceklerdir.

 

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi

İşbirliği Alanları:

 • Her iki Üniversite birbirlerine akademik ve kültürel açıdan yardımcı olacaklardır.
 • İhtiyaç duyulduğu takdirde, her iki Üniversitenin mevcut fakülteleri için öğretim üyesi gönderilmesine yardımcı olunacak ve öğretim üyelerinin bu fakültelerde ders vermeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 • Türkiye’de ve Kazakistan’da yayınlanan kültürel ve bilimsel çalışmaları ilgilendiren ansiklopedi, kitap, dergi, CD, kaset vb. karşılıklı mutabakat çerçevesinde temin edilmesi konusunda faaliyetler gerçekleştirilecektir.
 • Her iki Üniversite, yüksek lisans, doktora yapmak isteyen mezun öğrencilerine yardımcı olacaklardır.
 • Her iki Üniversiteye mensup öğretim üyelerinin karşılıklı akademik görüş alışverişinde bulunmaları ve birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmaları için gerekli ortam sağlanacak ve ortak projeler üzerinde çalışmalar teşvik edilecektir.
 • Her iki Üniversite kendi aralarında anlaşıp kararlaştırarak belli konularda akademik konferans, panel ve sempozyum düzenleyebilecektir.
 • Her iki Üniversite, öğretim üyesi ve öğrencilerinin gezi düzenlemelerine, her iki ülkenin doğal güzelliklerini tanımalarına yardımcı olacaklardır.
 • Üniversitelerin karşılıklı ziyaretleri sırasında yol ve diğer masraflar misafir Üniversite tarafından, konaklama ve beslenme masrafları ise Üniversitede bulundukları zaman dilimi içinde imkanlar ölçüsünde ev sahibi Üniversite tarafından sağlanacaktır.
 • Her iki Üniversite, karşılıklı öğrenci değişimine yardımcı olacaklardır.
 • Bu anlaşma çerçevesinde yer alan öğretim elemanları ve öğrenciler bulundukları Üniversitelerin yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür.

 

Arjantin


Isalud Üniversitesi

İşbirliği Alanları:

 • Akademik ve idari personel değişimi,
 • Lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi,
 • Önlisans, lisans ve lisansüstü; ortak eğitim programlarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi,
 • Ortak araştırma faaliyetleri,
 • Akademik toplantı ve sempozyumların organize edilmesi,
 • Üniversitenin periyodik yayınlarında üniversite çalışanı, öğrenci, öğretim üyesi-eğitici kadro üyelerinin bilimsel çalışmalarının, rapor ve makalelerinin yayınlanması,
 • Bilimsel bilgi, yayın ve materyal değişimi,
 • Her iki üniversitenin de onaylayacağı bilimsel ve eğitim işbirliğinin diğer formları.

Kırgızistan


Oş Devlet Üniversitesi

İşbirliği Alanları:

 • Üniversite eğitim elemanları ve araştırmacı değişimi,
 • Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin değişimi,
 • Ortak eğitim programları düzenlenmesi,
 • Ortak araştırma faaliyeti,
 • Sempozyum organizasyonu,
 • Üniversitenin periyodik yayınlarında üniversite çalışanı, öğrenci, öğretim üyesi-eğitici kadro üyelerinin bilimsel çalışmalarının, rapor ve makalelerinin yayınlanması,
 • Bilimsel bilgi, yayın ve materyal değişimi,
 • Her iki üniversitenin de onaylayacağı bilimsel ve eğitim işbirliğinin diğer formları.

 

Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi

İşbirliği Alanları:

 • Üniversite eğitim elemanları ve araştırmacı değişimi,
 • Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin değişimi,
 • Ortak eğitim programları düzenlenmesi,
 • Ortak araştırma faaliyeti,
 • Sempozyum organizasyonu,
 • Üniversitenin periyodik yayınlarında üniversite çalışanı, öğrenci, öğretim üyesi-eğitici kadro üyelerinin bilimsel çalışmalarının, rapor ve makalelerinin yayınlanması,
 • Bilimsel bilgi, yayın ve materyal değişimi,
 • Her iki üniversitenin de onaylayacağı bilimsel ve eğitim işbirliğinin diğer formları.

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

İşbirliği Alanları:

 • Başta uygulamalı alanalar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programları,
 • Mutabık kalınacak alanlarda ve uygun görülen usuller doğrultusunda öğretim üyesi yetiştirme ve geliştirme programları,
 • İhtiyaç duyulan alanlarda karşılıklı öğretim üyesi desteği,
 • Yaz stajı için önceden belirlenen alanlarda karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsisi,
 • Ortak diploma ya da çift diploma programı geliştirme çalışması,
 • Tarafların idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programları,
 • Özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklar odaklı ortak projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi,
 • Bilimsel, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin karşılıklı olarak bilgilendirilmesi ve önceden konusu belirlenen bir etkinliğin iki yılda bir dönüşümlü olarak Bişkek’te ve Kastamonu’da yapılması,
 • Kastamonu Üniversitesi’nin ihtiyaç duyacağı Kırgızistan Türkçesi, Çince ve Rusça eğitim-öğretim programlarına eleman ve döküman desteği,
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Türkiye Türkçesi ve İngilizce eğitim-öğretim programlarına elemanve dökümantasyon desteği,
 • Karşılıklı olarak sahip olunan sosyal tesis imkanlarından yararlanılması,
 • Uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkanlarının karşılıklı olarak bilgilendirilmesi ve yararlandırılması.

 

 

İ.Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi

İşbirliği Alanları:

 • Üniversite eğitim elemanları ve araştırmacı değişimi,
 • Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin değişimi,
 • Her iki üniversitede ön lisans eğitimini başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin karşılıklı olarak bir diğer üniversitede ilgili lisans programına kayıt yaptırma hakkı kazanmaları,
 • Çift diploma alma imkanı tanıyacak eğitim programlarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi,
 • Ortak eğitim programları düzenlenmesi,
 • Ortak araştırma faaliyeti,
 • Sempozyumların organizasyonu,
 • Diğer üniversitenin periyodik yayınlarında üniversite çalışanı, öğrenci, öğretim üyesi-eğitim kadro üyelerinin bilimsel çalışmalarının, rapor ve makalelerinin yayınlanması,
 • Bilimsel bilgi, yayın ve materyal değişimi,
 • Her iki tarafın da onaylayacağı bilimsel ve eğitim işbirliğinin diğer formlarını gerçekleştireceklerdir.

 

Cusup Balasagın Kırgız Milli Üniversitesi

İşbirliği Alanları:

 • Üniversite eğitim elemanları ve araştırmacı değişimi (eğitim kadro değişimi),
 • Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin değişimi,
 • Ortak eğitim programları düzenlenmesi,
 • Ortak araştırma faaliyeti,
 • Sempozyumların organizasyonu,
 • Diğer üniversitenin periyodik yayınlarında üniversite çalışanı, öğrenci, öğretim üyesi-eğitim kadro üyelerinin bilimsel çalışmalarının, rapor ve makalelerinin yayınlanması,
 • Bilimsel bilgi, yayın ve materyal değişimi,
 • Her iki tarafın da onaylayacağı bilimsel ve eğitim işbirliğinin diğer formlarını gerçekleştireceklerdir.

 

 

Kasım Tınıstanov Isık-Göl Devlet Üniversitesi

İşbirliği Alanları:

 • Üniversite eğitim elemanları ve araştırmacı değişimi;
 • Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin değişimi;
 • Ortak eğitim programları düzenlenmesi;
 • Ortak araştırma faaliyeti;
 • Sempozyumların organizasyonu;
 • Diğer üniversitenin periyodik yayınlarında üniversite çalışanı, öğrenci, öğretim üyesi-eğitici kadro üyelerinin bilimsel çalışmalarının, rapor ve makalelerinin yayınlanması;
 • Bilimsel bilgi, yayın ve materyal değişimi;
 • Her iki tarafın da onaylayacağı bilimsel ve eğitim işbirliğinin diğer formlarını gerçekleştireceklerdir.

 

Kırgız Milli Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşbirliği Alanları:

 • Kırgız Milli İlimler Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kastamonu Üniversitesi birbirlerine akademik ve kültürel açıdan yardımcı olacaklardır.
 • İhtiyaç duyulduğu takdirde, Kırgız Milli İlimler Akademisinin Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kastamonu Üniversitesinin mevcut enstitü ve fakülteleri için öğretim üyesi gönderilmesine yardımcı olunacak ve öğretim üyelerinin bu fakültelerde ders vermeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 • Kırgızistan'da ve Türkiye'de yayınlanan kültürel ve bilimsel çalışmaları ilgilendiren ansiklopedi, kitap, dergi, CD, kaset vb. Karşılıklı mutabakat çerçevesinde temin edilmesi konusunda faaliyetler gerçekleştirilecektir.
 • Kırgız Milli İlimler Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kastamonu Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen mezun öğrencilerine yardımcı olacaklardır.
 • Kırgız Milli İlimler Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kastamonu Üniversitesi mensup öğretim üyelerinin karşılıklı akademik görüş alışverişinde bulunmaları ve birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmaları için gerekli ortam sağlanacak ve ortak projeler üzerinde çalışmalar teşvik edilecektir.
 • Kırgız Milli İlimler Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kastamonu Üniversitesi kendi aralarında anlaşıp kararlaştırarak belli konularda akademik konferans, panel ve sempozyum düzenleyebilecektir.
 • Kırgız Milli İlimler Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kastamonu Üniversitesi, öğretim üyesi ve öğrencilerinin gezi düzenlemelerine, her iki ülkenin doğal güzelliklerini tanımalarına yardımcı olacaklardır.
 • İşbirliği ve ortaklık yapılacak alanlarda Kırgız Milli İlimler Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kastamonu Üniversitesi kendi imkânları dahilinde mali yardım sağlar. Ya da ulusal veya uluslararası kuruluşlardan fon bulmaya çalışır. İhtiyaç olduğu takdirde her proje için fonun detayları iki taraf arasında yapılacak ek görüşmelerle karara bağlanır.
 • Kırgız Milli İlimler Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kastamonu Üniversitesi, karşılıklı öğrenci değişimine yardımcı olacaklardır.
 • Bu anlaşma çerçevesinde yer alan öğretim elemanları ve öğrenciler bulundukları Üniversitelerin yönetmeliklerine uymakla yükümlüdürler.

 

Alt Kategoriler

Erasmus +

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.