1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Kütüphane ve Veritabanları

Department of Informatics

 

Head of Department : ASSIST. PROF. DR. ABDULKADİR KARACI


General Information

Informatics is a scientific discipline that examines how information is produced, processed, stored, organized, classified and transmitted using information technologies. It serves as a bridge between informatics, information technology and other scientific fields. The developments in this area enable the use of different academic disciplines such as Artificial Intelligence, Computational Science, Computer Science. The Department of Informatics is a department of interdisciplinary support for all departments in different academic disciplines, in particular with the aim of ensuring and coordinating the provision of software-related computer-related courses.

Our Mission

Among the different disciplines, education of information technology is given in the fastest and most efficient manner and it is a bridge between technology, science and practice. It is to coordinate, update and realize the course contents by following the developing technologies with the help of the continuous development and improvement activities of different academicians and experts.

Our Vision

It should be a unit that carries out education of information technology to the students of the university. The professional skills required for the use and development of information and information systems should be acquired. New technologies and software should be able to be developed based on the interoperability of the private sector with our university in order to raise the level of knowledge technology and knowledge at our university.

Our activities

  • To provide coordination and execution of computer science courses
  • To design web pages of our university and to make necessary updates
  • To produce and use the software that our university needs

Enformatik Bölümü

 

BÖLÜM BAŞKANI : YRD.DOÇ.DR. ABDULKADİR KARACI


Genel Bilgiler

Enformatik, bilgi teknolojilerini kullanarak bilginin nasıl üretildiği, işlendiği, depolandığı, organize edildiği, sınıflandırıldığı ve iletildiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Enformatik, bilgi teknolojileri ve diğer bilimsel alanlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu alandaki gelişmeler Yapay Zeka, Bilişimsel Bilim, Bilgisayar Bilimleri gibi farklı akademik disiplinlerin kullanılmasını sağlamaktadır. Enformatik bölümü, farklı akademik disiplinlerdeki tüm bölümlere özellikle yazılım ağırlıklı bilgisayar ile ilgili derslerin verilmesini sağlamak ve koordine etmek amacıyla rektörlüklere bağlı disiplinler arası destek bölümü niteliğini taşımaktadır.

Misyonumuz

Farklı disiplinler arasında bilişim teknolojileri eğitiminin en hızlı ve verimli şekilde verilerek teknoloji, bilim ile uygulama arasında köprü görevini sağlamaktır. Farklı akademisyenler ve uzmanların sürekli geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri yardımı ile gelişen teknolojiler takip edilerek ders içeriklerini koordine etmek, güncellenmek ve gerçekleştirmektir.

Vizyonumuz

Üniversitenin öğrencilerine bilişim teknolojileri eğitimini gerçekleştiren bir birim olmalıdır. Bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yetenekler kazandırılmalıdır. Üniversitemizde bilişim teknolojilerinin kullanımını ve bilgi düzeyini üst seviyelere çıkarmak için üniversitemiz ile özel sektörün birlikte çalışabilirliğine dayalı olarak yeni teknolojiler ve yazılımlar geliştirilebilmelidir.

Faaliyetlerimiz

  • Üniversite genelinde bilgisayar bilimleri ağırlıklı derslerinin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak
  • Üniversitemizin web sayfalarını tasarlamak ve gerekli güncellemeleri gerçekleştirmek
  • Üniversitemizin ihtiyacı olan yazılımları üretmek ve kullanılmasını sağlamak

Erasmus +

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.