Tosya Meslek Yüksekokulu Ön Değerlendirme Sonucu

  • Yazdır

Kastamonu İdare Mahkemesinin 2016/1395E. ve 2017/1337K. sayılı kararı ile Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 2017/4359E. ve 2017/4234 K. sayılı kararına istinaden  26.08.2016 tarihli ve 1010257 nolu öğretim görevlisi alımının Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun 23.01.2018 tarih ve 2018/03-01 sayılı  kararı gereğince yeniden yapılan Ön Değerlendirme Sonucu'na buradan ulaşabilirsiniz.