1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Tosya Meslek Yüksekokulu Ön Değerlendirme Sonucu

Kastamonu İdare Mahkemesinin 2016/1395E. ve 2017/1337K. sayılı kararı ile Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 2017/4359E. ve 2017/4234 K. sayılı kararına istinaden  26.08.2016 tarihli ve 1010257 nolu öğretim görevlisi alımının Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun 23.01.2018 tarih ve 2018/03-01 sayılı  kararı gereğince yeniden yapılan Ön Değerlendirme Sonucu'na buradan ulaşabilirsiniz. 

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.