1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç
Sürekli İşçi Statüsüne Geçirilme Başvuruları Duyurusu

Üniversitemizde temizlik hizmeti, destek hizmeti ve güvenlik hizmeti ihaleleri kapsamında çalışan personelin 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi gereğince sürekli işçi statüsüne geçirilme başvuruları 11/01/2018 Perşembe günü saat 17:30’a kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

 

Başvuru için gereken belgeler

 1. Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu. (Ek-1)
 2. İşçinin idareler aleyhine açmış olduğu davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyan dilekçesi örneği. (Örnek-1)
 3. Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırma Formu için buraya  tıklayınız. (Bilgisayar ortamında hazırlanmış olacak)    
 4. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi
 5. Kimlik fotokopisi
 6. 5 adet vesikalık fotoğraf
 7. Diploma
 8. Adli Sicil Kaydı (Kurum tarafından istenmektedir.)
 9. İkâmetgah Belgesi (Kurum tarafından istenmektedir.)
 10. Askerlik Durum Belgesi (Kurum tarafından istenmektedir.)

 

İletişim : Hayrettin KARAKUŞ 280 16 76

 

Mahkemeye ve İcra Müdürlüğüne sunulacak feragat dilekçeleri ve Sulh Sözleşmesi

 1. Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi (Örnek-2)
 2. İcra Müdürlüğüne Sunulacak Feragat Dilekçesi (Örnek-3)
 3. Sulh Sözleşmesi Örneği (Örnek-4)

 

 

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.