1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarının Açıktan Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Personel Daire Başkanlığı`ndan 3713 Sayılı Kanun Kapsamında Üniversitemize, Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarının Açıktan Yerleştirilmesi Yapılan Adaylardan İstenilen Belgeler

Devlet Personel Başkanlığı tarafından Üniversitemize yerleştirilen adaylardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. Adayların açıktan tayin işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak, istenilen belgelerle en geç 03/07/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat etmediğiniz takdirde açıktan tayin işlemini yapılmayacaktır.

 

İSTENEN BELGELER:

*Öğrenim Belgesi aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş fotokopi kabul edilir.) Yurtdışında mezun olanlar için Yükseköğretim kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.

*Nüfus Cüzdanı Sureti,

*Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ elektronik ağ adresinden alınacak çıktı.),

*Halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanlar ile ilgili kurundan alınmış hizmet belgesi,

*8 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

*Nüfus Kayıt Örneği

*Askerlik Durum Belgesi (terhis-tescil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ elektronik ağ adresinden alınacak çıktı.),

*Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, ( https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdp-matbu-evrak-tr elektronik ağ adresinden temin edilebilir.)

Not: Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin açıktan tayinleri yapılmaz, açıktan tayinleri yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.