1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Personel Daire Başkanlığı`ndan 2828 Sayılı Kanun Doğrultusunda Üniversitemize Yerleştirilen Adaylardan İstenilen Belgeler

 

 

 

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Personel Daire Başkanlığı`ndan 2828 Sayılı Kanun Doğrultusunda Üniversitemize Yerleştirilen Adaylardan İstenilen Belgeler

Devlet Personel Başkanlığı tarafından Üniversitemize yerleştirilen adaylardan istenecek belgeler aşağıda yer almaktadır. Adayların açıktan tayin işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak, 10/02/2017 Cuma günü mesai bitimine kadar, Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat etmediğiniz takdirde açıktan tayin işleminiz yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

*Nüfus Cüzdanı Sureti

* Öğrenim Belgesi aslı veya Noterden Tasdikli Sureti(Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tastik edilmiş fotokopisi kabul edilir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.

*Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/internet sitesinden alınacak çıktı.),

*8 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

*Nüfus Kayıt Örneği

*Askerlik Durum Belgesi,(terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı.)

*Halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanlar için ilgili kurumdan      alınmış Hizmet Belgesi

*Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-matbu-evrak-tr adresinden temin edilebilir.)

Not: Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin açıktan tayinleri yapılmaz, açıktan tayinleri yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

 

 

 

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.