1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Üniversitemiz IV. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı’nda Temsil Edildi

21-24 Mart 2013 tarihleri arasında, Fethiye Belediyesi ve Halk Kültürü Araştırma Kurumu tarafından IV. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı düzenlendi.

Kurultaya Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket TÖR "Öyküleriyle Kastamonu Türküleri" başlıklı bildirisiyle,  Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Eyüp AKMAN da "Kastamonu Türküsü Tiridine Bandım Şathiye midir?" başlıklı bildirisiyle katılarak Üniversitemizi temsil etmişlerdir.

 

 

 

 

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.