1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Üniversitemiz Bildiriyle Yunanistan Selanik’te Temsil Edildi

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Eyüp AKMAN, 25 - 28 Eylül 2012 tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi ile Yunanistan Selanik Makedonya Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenledikleri “VII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı”na katıldı. Selanik’te dört gün süren kurultaya AKMAN “Kastamonu Ağzından Az Bilinen İkilemeler” adlı bildirisiyle katılarak Üniversitemizi ve Kastamonu’yu temsil etmiştir.

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.