1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Üniversitemizde Türkiye- Özbekistan Ortak Tarih ve Müfredat Çalıştayı Yapıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın destekleri ile Üniversitemiz ve Özbekistan Emir Timur Vakfı tarafından müşterek tertip edilen ‘Türkiye- Özbekistan Ortak Tarih ve Müfredat Çalıştayı’ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Programa Rektörümüz Prof. Dr.Seyit Aydın, Özbekistan Emir Timur Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nozim Habibullayev, Özbekistan'dan gelen heyet ile Gazi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi' nden gelen akademisyenler, Üniversitemiz Akademik personeli, öğrencilerimiz katıldı.

Ülkemiz ve Özbekistan milli marşlarının okunmasıyla başlayan Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz yaptığı konuşmada; “Türk boylarının ortak mirasının, Türk kültürü, edebiyatı ve tarihi alanındaki araştırılmaların uluslararası bir hız kazanması, bu alanda uzmanların karşılıklı gelip-gidip çalışabileceği bir ortam sağlanması gerekiyor. Türk tarihi, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk sanatı, Türk folkloru ve Türk etnolojisinin yanı sıra siyaset bilimi, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve sosyoloji gibi bilim dallarında da çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Bu durumun Türk devlet ve toplulukları arasında uyumun, ilmi ahengin sağlanmasında bilimsel ve fikri bir zemini hazırlayacağına şüphe yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Kastamonu Üniversitesi olarak, Tarih Bölümü olarak Özbekistan Cumhuriyeti Uluslararası Emir Timur Kamu Hayırseverlik Vakfı ile Türkiye ve Özbekistan münasebetlerini tarihi ve kültürel alanlarda geliştirmek ve işbirliğini güçlendirmek istiyoruz. Bu düşüncelerle bu günkü çalıştay tertip edilmiştir. İnşallah 8-10 Kasım 2018 tarihinde yine burada müşterek bir sempozyum tertip edilecektir.” dedi.

Çalıştayın amacı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz;  “İlk önce karşılıklı bilimsel işbirliği alanını genişletmek amaçlanmıştır. Gelecekte Özbekistan ve Türkiye arasındaki münasebetleri ve özellikle Timurlu dönemini inceleyen bilim insanları ve genç araştırmacılar arasındaki bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi, dayanışmanın sağlanması, Özbekistan'da ve Türkiye'de bu alanda sanat tarihi ve kültür hayatı üzerine yapılmış olan ilmi araştırma çalışmalarının analizinin yapılması, uluslararası toplantıların, sempozyumların ve uluslararası sergilerin düzenlenmesi aracılığıyla akademik yeteneklerin pekiştirilmesini amaçlıyoruz. Daha ileri bir adım olarak ise gelecekte ortak tarih bağlamında çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçları etrafında şekillenen ortak tarihimizi, okullarda karşılıklı okutabileceğimiz bir müfredat arayışına da kapı aralamak, ortak öğretim materyalleri ve müfredat konusuna dikkat çekmek istiyoruz.” dedi.

Özbekistan Emir Timur Vakfı'nın Başkanı Prof. Dr. Nozim Habibullayev çalıştayda yaptığı konuşmada; “Çalıştayımız güzel bir ay olan Nevruz’da başlıyor. Yarınki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.  Bizi davet eden Kastamonu Üniversitesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen sene Taşkent’te uluslararası bir konferans düzenlemiştik. Ortak çalışmaları sürdürmek için buradayız. Kastamonu Üniversitesi ile araştırmalar yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavuncu; “Tarihi çok seven bir insanım, onun için 7-8 senedir Ankara Türk Ocakları’nda Türk Dünyası dersleri veriyorum. 2 senedir de Kastamonu’da Türk dünyası dersleri veriyorum. Bu dersleri hazırlayıp, gençlere anlatırken gördüm ki, tarih en büyük iş. Çünkü tarihi bilmeyenler geleceği kurgulayamazlar. Tarihinizi ne kadar iyi bilinirseniz, o tarihten ne kadar çok ibret alırsanız gelecek de o kadar iyi kurgulanır.” dedi.

Tarihte Türklerin birbirleriyle olan olumsuz münasebetlerinden örnekler veren Prof. Dr. Orhan Kavuncu; “Bütün bunlar birbirimizle olan gönül bağlarımızı koparamamış. Ne olmuşsa olmuş ama bizim kökümüz bir, dilimiz bir, dinimiz bir, bir kökten gelmişiz ve bunu hiçbir zaman unutmamışız. Onun için ben geleceğe ümitle bakıyorum. Emir Timur’da bizim, Toktamış’ta bizim, Yavuz’da bizim, Şah İsmail’de bizim, Ali Şir Nevai’de bizim, Baykara’da bizim.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, Ülkemiz ve Özbekistan Cumhuriyeti bayraklarını göstererek; “Bu bayraklar birbirine çok yakışıyor. Bayrakların inmemesi,  beraber yücelmesi için birçok çalışmayı ihmal etmememiz lazım. Bu manada artık hamaset ötesi bir şeyler yapabilmemiz lazım. Dinimiz, dilimiz, tarihimiz ve soyumuz bir. Ulu Türkistan tarifini tüm Türk Dünyası için geçerli coğrafyanın adı olarak herkese benimsetmemiz lazım. Ruslar çok akıllı davranmışlar, Başka yer Türkistan değil gibi Yessi gibi küçük bir köyün adını Türkistan diye koymuşlar. Doğu Türkistan’da batı Türkistan’da bütün coğrafya Ulu Türkistan’ın parçasıdır. Tarihçilerimiz, size bu manada artık çok iş düşüyor ve inşallah bu çalışmalar neticelensin.” dedi.

Dinimizi daha doğru öğretme hususunda çok fazla çalışılması gerektiğini kaydeden Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın; “Bizim tarihimize bakın Ahmet Yesevi vardır, Abdülkadir Geylani vardır, Muhammed Şâh-ı Nakşibendî vardır, Seyyid Yahyâ Eş-Şirvânî, Şeyh Şaban-ı Veli, Mevlana, Yunus Emre, Akşemseddin, bunlar vardır. Bizim tarihimizde Abdülvehhâb yoktur, bizim din anlayışımızda da yoktur. Dolayısıyla bizim hakiki manada dinimizi öğretmede devletlerimizin bir hassa yer alarak, bütün ilgili birimlerimizin, diyanetlerimizin, ilahiyat fakültelerimizin ortak çalışmasıyla bunu halkımıza anlatabilmemiz veya halkımıza bunu götürebilmemiz lazım. Aksi halde devletin bıraktığı boşluğu başkaları doldurur. İlgili resmi kuruluşlarımızın her şeyimize sahip çıkması lazım. Bizim din anlayışımız bellidir, ehlisünnettir ve Vehhabîliğin bizde yeri yoktur. Yine acı bir haber, Arabistan’da yaşayan kardeşlerimize vatandaşlık verilmiyor, verilmediği gibi de üniversite okumaları, iş kurmaları yasak. Bugün artık çekilemez halde maddi yüklerin altına sokuluyor. Bunlara bizim Türkiye olarak sahip çıkmamız elzemdir. Onları rüzgâra, sele kaptırmamamız lazım.” diye konuştu.

Ortak tarihle çalışmaları hakkında konuşmasına devam eden Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın; “Ortak tarihle alakalı akademik çalışmalar var ama yıllar geçti müfredatı bir araya getirip te tek müfredat artık getirmemiz lazım. Tek müfredat çalışmasını bir şekilde artık netice bağlanmalıdır. Bu manada bugünkü çalıştayıda ehemmiyetli görüyoruz. Dille alakalıda, biz Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan’dan da ve İstanbul’da yaşayanın birbirini anlamasını arzu ediyoruz. Bunun içinde ortak dil müfredatına geçmek lazım.” dedi

Açılış konuşmalarının ardından ‘Türkiye- Özbekistan Ortak Tarih ve Müfredat Çalıştayı’ na katılan katılımcılara Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın tarafından plaket takdim edildi. Çalıştay'ın açılış programı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

 

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.