1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
26. Yıldönümünde Hocalı Katliamı Üniversitemizde Tertiplenen Program ile Anıldı

Üniversitemiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından müşterek olarak tertiplenen, 26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan’ın Dağlık-Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası’nda 106’sı kadın, 63’ü çocuk toplam 613 Azeri sivil vatandaşın Ermenistan ordusu tarafından öldürüldüğü Hocalı Katliamının 26’ıncı yılında Üniversitemiz Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonunda “Hocalı Katliamını Anma” programı gerçekleştirildi.

‘Hocalı Katliamını Anma’ programı fotoğraf sergisinin gezilmesi ve  İki ülkenin Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan “Hocalı Katliamını Anma” programının açılış konuşmasını Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Kavuncu yaptı.

Türk Dünyasının güç olabilmesi için birlik olmasını belirten Prof. Dr. Orhan Kavuncu; “Hocalı Katliamı ve sonrasında cereyan eden olaylar bir şeyi bize çok açık ve net göstermektedir. Bizim güç olmamız lazımdır. Güç olmak için birlik olmamız lazımdır. Dünyanın da, Bizim de bu birliğe ihtiyacı vardır. Yeryüzünde nimetler ve külfetlerin dağılımında bir dengesizlik vardır. Bu dengesizliği ortadan yok edecek zihni muhteva biz Türklerin zihni muhtevasıdır. Biz yeryüzünde küresel adaleti temsil edecek muhtevayı atalarımızdan ve dinimizden tevarüs etmişizdir. Varlığımızı geleceğe taşıyabilmek için güç olmamız lazım, güç olmak içinde birlik olmamız lazımdır. Yaşasın Türk Dünyasının birliği.” dedi.

Azerbaycan Bilimler Akademisi Felsefe Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. İlhan Memmedzade yaptığı konuşmada; “Ne yazık ki Dünya böyle katliamları her yerde kabul ediyor. Hocalı Katliamının 1992 yıldan bu güne kadar Azerbaycanlılar ne kadar çalışıyorlar. Bütün dünya bilsin ki Ermeniler neler yapmıştır. Ama Dünya bu faciayı halen tanımamıştır. Türk Dünyası Birliği önemlidir. Ama birlik nasıl olmalıdır. Biz birbirimizin yalnızca çetin günlerinde birlikte olmamalıyız. Çetin günlerin neden olduğu sebepleri araştırmalıyız. Hocalı Katliamının aslında büyük neticeler vardır. Rusya İmparatorluğu ile bağlantılıdır. Hocalının esasları Rusya İmparatorluğu devrinde konulmuştur. Sonrasında Sovyet İmparatorluğu döneminde de devam etmiştir. Her ne kadar Sovyet İmparatorluğu dağılmış olsa da yine de Hocalı Katliamını doğurmuştur. Bu çok zor olan bir konudur. Biz Azerbaycanlı âlimler, Türk âlimleri bu sorunları dert etmeliyiz ve çalışmalıyız. 19. Asırda Rusya İmparatorluğu, Azerbaycan’ı taktik olarak bölüyor ve Azerbaycan’ın tarihi topraklarına Ermenileri getirmektedir ve yaşamasına imkân yaratmaktadır. 1820 ve 1840. Yıla kadar Rusya İmparatoru 1. Nikolay Azerbaycan toprakları içinde bir Ermeni vilayeti yaratmıştır. Daha sonra yok oldu ancak bu proje bir taktik olarak başladı. 1918 yılda da tekrar gündeme geldi. Ermeniler Erivan Hanlığı zamanında Erivan’a yerleşmeye başladı. Azerbaycan imkân yarattıktan sonra Erivan Hanlığı Ermenilerin eline geçti. Bu çok çetin bir projedir. Azerbaycan kendi şehri olan Erivan’ı Ermenilere verdi. Sonra ki dönemde Sovyet Rusya devri başladı ve S.S.B.C’den Azerbaycanlıları çıkartmaya başladılar. 20. Yüzyıl öncesinde Ermenistan’da Azerbaycanlılar yaşamaktaydı. 1992 yılında Ermenistan yarım milyona yakın insanı Azerbaycan’a göçe zorladılar. Sonra da Karabağ Savaşı ve Hocalı faciası bu konular birbirine bağlıdır. Şimdi Azerbaycan müstakil bir devlettir. Geçmişteki olayların tekrarlanmaması için Azerbaycan’ın insanı bugün çalışmaktadır. Biz isterdik ki Azerbaycanlılar tarihi topraklarını savunsunlar. Bu bizim en temel isteklerimizdendir. Türkiye Devletinin başarıları Azerbaycan’ın başarılarıdır. Azerbaycan Devleti’nin başarıları Türkiye Devletinin başarılarıdır. Biz birlikte daha güçlüyüz. Ama birlikte olmak ve güç yaratmak kolay bir mesele değildir. Hepimiz çalışmalıyız. Birliği işlemek lazımdır. İnanıyorum ki biz bu meseleden başarılı çıkarız.” dedi.

“Azerbaycan’ın kadim şehri olan Karabağ’ın Hocalı kentinde Ermeniler tarafından yapılan katliamın ve şehitlerin 26. Yıldönümü anma programında bizimle olduğunuz için ve acımızı paylaştığınız için ve bu programa ev sahipliği yapan Sayın Rektörümüze ve Kastamonu Üniversitesi ailesine bakanlığımız ve büyükelçiliğimiz adına çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum.” diyerek konuşmasına başlayan Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova; “Türkiye ve Azerbaycan’ın bulunduğu coğrafya acılar ile yoğrulmuş bir coğrafyadır. Bu coğrafyada pek çok acılar yaşandı. Bu acıların en büyüğü de belki de Hocalı Katliamıdır. Hocalı faciası Ermeni milliyetçilerinin yüzyıllar boyunca Türk ve Azerbaycan halklarına karşılık yaptığı soykırım ve etnik temizleme siyasetinin en kanlı sayfasıdır. Kendi acımasızlığına ve şiddeti insanlığını beşeriyetine karşı işlenen en büyük suçtur. Hocalı bir kentin yeryüzünden silinmesi, içinde yaşayan yaşlı, kadın, genç, çocuk demeden topyekûn saldırıya uğraması kaçabilenlerden de soğuk ve karlı dağlarda donarak yaşamını yitirmesi ya da sakat kalması, kaçamayanların ağır silahlarla taranması bunların anlatılması da çok büyük bir dehşet ve zor bir vahşettir. O dönemlerde Dünya basını bu olayı çok yazdı ve maalesef ki Dünya bunu okumadı. “ dedi.

Birçok gazete ve dergilerde yapılan katliamın Dünyanın duyduğunu belirten Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova; “Ancak bile bile dünyanın hiçbir somut adıma yanaşmaması ve kamuoyunda Hocalı Soykırımı’na uluslararası hukuki değer verilmesidir. Ama tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev bu konuda çalışmaları göz önünde bulundurarak emin olarak söyleyebilirim ki er ya da geç önemli uluslararası kuruluşlar ve bütün dünya Azerbaycan’ımızın bu haklı tutumunu destekleyecektir. Devlet başkanımızın Hocalı Soykırımını Dünya kamuoyuna duyurulması ve topraklarımızın Ermeni işgalinden kurtulması için büyük bir kararlılıkla çalışmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde faaliyet gösteren Haydar Aliyev Vakfı Hocalı Soykırımı ile ilgili olan gerçeklerin dünyaya duyurulması hususunda sistemli ve düzenli olarak çalışmaktadır. Vakfın desteği ile Dünyanın çeşitli yerlerinde anma törenleri yapılmaktadır. Dış İşleri Bakanlığımız ile birlikte Dünya’da geniş çaplı ülkede anma faaliyetleri düzenlenmektedir. Bütün dünya ülkelerinden farklı olarak şubat ayı içerisinde kardeş ülke Türkiye’de birçok il ve ilçelerinde çeşitli kurumların Hocalı şehitlerini anma törenleri yapılarak kardeşlerimizin acılarını burada olduğu gibi bizimle paylaşmaktadırlar. Hocalı ağrısı Azerbaycan’ın dert unvanıdır. 26 yıldır biz Hocalı ağrısıyla yaşamaktayız. Bu ağrı ve acı hiçbir zaman tükenmeyecektir. Bizim ebedi yol yoldaşımız olacaktır. Hocalı şehitlerini unutmaya bizim milli ve manevi hakkımız yoktur. Buradan eğitim müşaviri olarak söyleyebilirim ki; biz gençlerimiz vahşilerden intikamımızı vahşice almak zorunda değiliz, vahşilerden intikamımızı eğitim ile, başarılı olmamız ile, seviyeli kadrolar yetişip vatanımıza, halkımıza hizmet etmeniz ile almalıyız.  Sizin de Hocalı katliamını unutma hakkınız yoktur. “ dedi.

Ülkemizin ve Kardeş Ülke Azerbaycan’ın şehitlerini anarak sözlerine başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın; “Bugün burada Hocalı katliamının unutturulmaması ve gelecek nesillere aktarılması maksadıyla Üniversitemiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından müşterek tertip edilen; Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Sayın Ganira Paşayeva'nın da konuşmacı olarak teşrif ettiği  "Hocalı Katliamını Anma Programı" münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sözlerime başlamadan önce hepinize hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başta Hocalı şehitlerimizi, son zamanlarda terörle mücadele yolunda ve son olarak Afrin’de ve Kuzey Irak’ta verdiğimiz şehitlerimizi de hem hürmetle selamlıyoruz hem de rahmetle anıyoruz. “ diye belirtti.

Ortak kökler, dil, din birliği, benzer kültür, gelenek ve görenekler münasebetlerimizin teşekkülünde en temel unsur olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın; “Bu münasebetle Türkiye ve Azerbaycan, tarihlerinin her döneminde daima beraber olmuşlardır. 1918 yılında Kafkasya İslam Orduları Komutanı Nuri Paşa komutasındaki Türk Kafkasya İslam Ordusu'nun çetin mücadeleler nihayetinde Bakü'yü kurtarma harekâtının başında olması da ayrı bir gururdur kendisi Kastamonu Bozkurtludur. Köklerinden koparılmak ve yok edilmek üzere tarihinde milletimizin bütün coğrafya da yaşadığı katliamları ve soykırımları, asimilasyon teşebbüslerini Azerbaycan en ağır şekilde yaşamıştır.” dedi.

Azerbaycan'ın, 1991 yılında istiklalini kazandıktan sonra 9 Kasım 1991'de onu tanıyan ilk ülkenin Türkiye’nin olduğunu sözlerine ekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın; “1991 ve sonrasında yaşanan olaylarda da Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında olmuştur. Dünya basınında kısacık yer alan hadiselerin ne kadar acı ve göz yaşartıcı olduğunu bize göstermektedir. Bizde Üniversite olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Azerbaycan’da ki birçok üniversite ile işbirliğimiz var ve devam edecektir. Ortak diplomaya da inşallah bu sene geçiyoruz. Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniversitesi, Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi ile beraber 2016 yılında Azerbaycan-Türkiye Münasebetleri 1. Sini Kastamonu’da 2.sini de 2017 yılında Bakü’de yaptık. Bu yıl Azerbaycan’ın istiklalinin 100. Yıldönümünde, hem de Nuri Paşa’nın Bakü’ye girişi ile alakalı haftalarımız olacaktır. “ dedi.

 26 Yıl önce yaşanan Hocalı katliamının çok açı bir misal olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın; ““106’sı kadın 83’ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycanlı kardeşimizin katledildiği bu hadise sadece son örnektir ve son zamanların en büyük örneğidir. Bu bir kanayan yaradır, bunu biliyoruz, bu manada da şunu buradan söylüyoruz, Azerbaycan bizimdir, Azerbaycan’ın istikbalinde de sadece Azerbaycan bayrağı vardır. Gençler, bizim İstiklal Marşımızı dinlediniz, Azerbaycan’ın İstiklal Marşını dinlediniz, işte burada bayraklarını görüyorsunuz. Şu etrafınızda gördüğünüz Türk dünyasının istiklaline kavuşmuş ya da kavuşmamış muhtar cumhuriyetleri de dâhil 32 bayrağını görüyorsunuz. Bunların hepsinin namusu gelecekte sizlere emanettir, onu bilin 325 Milyon Türk ve 1 Milyar 800 Milyon Müslüman ümidini sizlere bağlamıştır. Geleceğinizi, istikbalinizi güçlü olmaya adayın sizden bunları bekliyoruz. Güçlü olmak sizin mecburiyetinizdir, zaruretinizdir. Gelecekte bu bayraklar sizin sayenizde güçlü, kuvvetli olacaktır, yücelecektir, yükselecektir. Çalışmalarınızı hep bu şuurla yapın gelecek nesilleri de o şekilde yetiştirin. Biz bu elim hadiseyi unutmamak, unutturmamak adına bir program yaptık ancak sizin hayatınız Hocalı katliamının unutulmaması, hatırlanması ve geleceğimizi de o manada çok şuurlu tasarımlamak üzere kurulsun.” dedi.

Dr. Ganire Paşayeva’ya davete icabet ettiği için teşekkürlerini ileten Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın; “Kendini Türk Dünyası’na adamış, kendini gençlere adamış Milletvekiline bir vefa örneği göstermek istedik. Kendilerine Üniversitemizin mensubu olmayı teklif ettik dolayısı ile kabul buyurdular. Fahri Doktora Tevdi ile bugünden itibaren Ganire Paşayeva Kastamonu Üniversitesinin mensubudur, Mensubu ve Mezunu olmaktan gurur duyacağınız Üniversitemizin bir öğretim üyesi de buradadır.” dedi.

İlimizin 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini belirterek konuşmasına başlayan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş; “Kültür Başkentliği çerçevesinde Türk Dünyası ülkeleri ile olan dostluk bağlarımızın geliştireceğiz. Türk Dünyasından pek çok öğrencimiz Üniversitemizde eğitim görüyor. Bu konuda pek fazla bir zorluk çekmeyeceğiz. Bu sene süresince bayağı programlar gerçekleştireceğiz.“ dedi.

Hocalı Katliamında şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasına devam eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş; “Toprak bütünlüğümüz için Afrin’de kahramanca çarpışan aslan Mehmetçiğimize de başarılar diliyorum. Burada şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de saygılarımızı sunuyoruz. Yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Kendi toprak bütünlüğümüz ne kadar önemliyse Türk Dünyasının toprak bütünlüğü bizi ziyadesiyle ilgilendirmektedir. Bu katliamı yılardır haykırıyoruz. Bunların bir daha yaşanmaması için her zaman Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur diyorum. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmamız lazımdır. Hocalı Katliamını 26. Yıldönümünde bu katliamı Kastamonu adı halkı adına kınıyoruz.” şeklinde konuştu.

Programın devamında ‘Hocalı İçin Adalet’ adlı video gösterisi seyredilmesinin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Dr. Ganire Paşayeva’ya Üniversitemiz senatosunun 16 Şubat 2018 tarihinde aldığı karar ile Uluslararası İlişkiler alanında verilen Fahri Doktora Unvanının tevdi ve Milletvekili Dr. Paşayeva’ya, Rektörümüz Prof. Dr. Aydın tarafından biniş giydirilmesi ile devam etti.

Hocalı Katliamını Anma programına konuşmacı olarak katılan Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Dr. Ganire Paşayeva; “Karabağ’da modern dünyanın gözleri karşısında Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sinin işgal edildi. Modern dünyanın gözü önünde Avrupa’daki kurumlar bağırırlar insan hakları, demokrasi diye bağırırlar. O insan hakları diye bağıranların nedense işgalci Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan göç etmek zorunda kalan 1 milyon insanın acısı umurunda olmadı. 26 yıldır bu insanlar kendi evlerine dönemiyorlar. Babanızın, annenizin, kardeşlerinizin kabrini ziyaret edemiyorsunuz. Doğduğunuz, büyüdüğünüz evinizi 26 yıldır göremiyorsunuz. Bunun nasıl bir acı olduğunu düşünebiliyor musunuz? 1 milyon kardeşimiz, bu acıyla bugün de yaşıyor. Hocalı adında bir kent modern dünyanın gözleri önünde haritadan silindi.” diye konuştu.

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’a baskı yapmanın zor olmadığını vurgulayan Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Dr. Ganire Paşayeva; “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 4 kararı var ama o kararların uygulanması için Ermenistan’a baskı yok. BM’nin 4 kararına göre işgalci Ermenistan’ın çekilmesi lazım Azerbaycan topraklarından ama bunun uygulanması için bir Ermenistan’a baskı yok. Ama yarın Amerika’nın çıkarına bir karar olursa onu alır, 20 gün bile beklemeden silahını topunu tüfeğini de alır, gelir onu uygulatır. Ama 1 milyonun insanın dönememe hakkı o kurumların umurunda bile değil.” şeklinde konuştu.

Hocalı’da Ermenistan tarafından soykırıma uğrayanların tek suçunun Türk olmak olduğuna işaret eden Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Dr. Ganire Paşayeva; “O insanlar Azerbaycan vatandaşı olduğu için öldürülmedi. Onu yapan zihniyet bunu kendisi söylüyor. Sadece Azerbaycan vatandaşı olduğu için değil, 'Türk olduğu için onlara o acıyı yaşattık' diyorlar. Maalesef bu soykırımı görmezden gelenler adalet karşısında henüz cevap vermiş değiller. Azerbaycan’ın yaptığı bütün çalışmalara rağmen ne Avrupa, ne Batı, ne Rusya, hiçbiri onların adalet karşısında cevap vermesi için hiçbir adım atmadı. Rusya’nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki (AKPM) heyetinin oy hakkını Ukrayna topraklarını işgal etti diye elinden alanlar ama Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal eden Ermenistan heyetinin neden oy hakkını elinden almadınız. O işgali hayata geçiren ve Hocalı soykırımında direkt eli olan o katili, Strazburg’ta AKPM’ye davet ettiler ve alkışlayarak kürsüye çıkardılar. Bize göre bunun anlamı böyledir. Sizin Avrupa’dan, Batı’dan verdiğiniz mesaj bence budur. Hristiyan toprakları işgal edilemez ama Türklerin, Müslümanların toprakları işgal edilirse birde bir Hristiyan devleti tarafından o zaman bunu destekleriz, onu alkışlarla böyle kürsüye çıkartırız.” ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerinin, Türkiye’nin, Azerbaycan’ın güçlü olmasını istemeyen devletler tarafından desteklendiğine işaret eden Paşayeva; “PKK/PYD/YPG adı ne olursa hepsi terör örgütüdür. Biz de insanlık adına bu terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Hayır, edemezsiniz, bu ameliyatı yapamazsınız, bunu durdurun. Basınlarında yalan yanlış haberlerle terörle mücadeleyi farklı göstererek yanlış algı oluşturmaya çalışıyorlar. Neden terörle mücadelede yanımızda değiller biliyor musunuz? Aslında terörün arkasında kimlerin durduğunu da bu vesileyle daha iyi görmüş oluyoruz. Eğer bir olayın arkasında kimlerin olduğunu görmek isterseniz, üzerine gidin. Üzerlerine gittiğinizde üstünüze çıkarlar, şimdi hepsi üste çıkmaya başladı. Biz, biliyorduk ki o silahlar, o politik destekler nereden geliyordu. O yüzden de Türkiye’mizin terörle mücadelesinde, nasıl Azerbaycan’ın yanında yoktular Türkiye’mizin de yanında değiller. Her türlü engel olacaklar, çünkü Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın güçlenmesini istemiyorlar.” dedi.

Ermenistan’ın arkasında Hristiyan dünyasının bulunduğuna dikkat çeken Paşayeva, şunları kaydetti; “Hep arkasında oldular. Ama maalesef ki üzücü bir olay o ki, bugün Türkiye’de de aynı durumu görüyoruz, Hocalı’da da, Karabağ’da da birçok Müslüman ülkesini yanımızda göremiyoruz. Yoklar, çoğu da suskun. Düşmanlar karşımızdaydı, dostlarımızı göremiyorduk. Yanımızda sadece Türkiye vardı, Müslüman ülkelerden Pakistan, Özbekistan kardeşlerimiz vardı. Bugün aynı durumda da aynı ülkeleri görüyoruz. O yüzden diyorum ki yeni bir Çanakkale’den geçtiğimizde o ruha ihtiyacımız var. O ruh birbirine sahiplenme ruhudur. Birlik ruhudur. Çünkü bugünkü dünyanın şartları bu. Bugünkü dünyada uluslararası hukuk çökmüştür. Uluslararası kurumlar, büyük güçlerin çıkarlarına hizmet dışında hiçbir şey ile ilgilenmiyorlar. Bugünkü dünyada haklı olmanız yeterli değil. Çünkü bu dünyanın artık tek bir kuralı var güçlü olacaksınız. Eğer güçlüyseniz hakkınızı koruyacaksınız, eğer gücünüz yoksa hakkınızı koruyamayacaksınız.” dedi.

Bu bölgede büyük güç olmamaları için her türlü senaryo ve oyunun kurulduğunu anlatan Paşayeva, şöyle devam etti; “Biz, bir zaman büyük bir millet olmanın farkını unuttuk ya da o kadar farkında olmadık. Ama başkaları bunun ciddi farkındaydı. Her türlü oyunlar, senaryolar kuruldu ki bu bölgede büyük güç olamayalım diye. Böyle acılar ve üzüntüler, kurulan senaryoların sonucu olarak karşımıza çıktı. Bizim de bir yerde hatalarımız oldu. Onlar senaryolar, oyunlar kurarken biz ise devlet ve vatan kavramının farkını ayırt edemedik. Çünkü Türkiye devlet, Azerbaycan devlet, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan veya diğerleri bir devlet. Vatan ise, Doğu Türkistan’dan tutun Kırım’dan, Bayırbucak’tan, Ahıska’dan, Kıbrıs’tan baktığımız bu büyük coğrafya ise vatandır.” dedi.

Afrin’de Türkiye’nin varlığının sorgulandığını hatırlatan Paşayeva, “Ama biz de size soruyoruz o zaman, sizin ne işiniz var o zaman orada. Sınırımıza kadar geldiniz, sizin ne işiniz var orada, onu da bize bir anlatın. Biz bilelim. Ama ne işleri olduğunu biz biliyoruz. Artık kırmızı çizgilere kadar geldiler. Şimdi kırmızı çizgilerde onları durdurup, geri tepmek için bizim tekrardan o Çanakkale ruhuyla bunu yapmamız gerekiyor. Ben, Türkiye’yi Azerbaycan kadar vatanım olarak görüyorum, seviyorum. Çünkü biliyorum ki o da vatan, bu da vatan. Bu vatan güçlü olursa o vatan güçlü olacak. Bu vatan zayıflarsa o vatan da güçlü olamaz. O vatan güçlü olursa senin oradaki gücün artar, o vatan orada zayıf olursa senin burada gücün artamaz” dedi.

Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonunda gerektiğinde kendisinin de canını verebileceğini söyleyen Paşayeva, “Bu yüzden Afrin’de gerekirse ben de gider savaşır, canımı veririm. Çünkü bu vatanın gücü hepimizin gücüdür. Zayıflaması demek hepimizin zayıflaması demek. Hocalı’da Ermenistan katliam yaptığında, bugün Türkiye’de terörle mücadelede Mehmetçiklerimiz şehit olursa bizim gençlerimizin eğlenmeye hakkı var mı? Yok. Bugün biz, hepimiz birer asker olmamız gerekiyor. Vatan topraklarının savunmasında asker orada savunur, biz ise sosyal medyadan tutup her yerde de savunmak bizim vazifemizdir.” şeklinde konuştu.

Paşayeva, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık son kalemize geldiler. Bunu iyi bilmeniz gerekiyor. Bütün kalelerimizi aşa aşa son kale olan Türkiye’mize geldiler. Türkiye, tüm Müslüman dünyasının en güçlü kalesidir. Burası zayıflarsa tekrardan bu coğrafyanın toparlanması çok zor olur. Size yemin ederim, o yüzden her yerde o gün bugündür. Türkiye’ye her yerde sahip çıkacağız, daha çok sahip çıkacağız. Azerbaycan’a daha çok sahip çıkacağız. Bizim dedelerimiz Çanakkale İstiklal Mücadelesinde ‘söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ demiştir. Hangi dinde olursanız olun, hangi millette, hangi düşüncede olursanız olun, hangi partiden olursanız olun, hangi ideolojide, hangi mezhepten olursanız olun fark etmez. Çünkü bugün söz konusu olan vatandır. Biz de dedelerimiz ve ninelerimiz gibi gerisi teferruattır deyip birbirimize sarılacağız. İzin vermeyeceğiz ki bizim içimizden bizi vursunlar. Kendi içimizden kendi insanlarımızın eliyle bizi vurmalarına izin vermeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bugün bu kalemizi zayıflatmak isteyenlere nasıl Çanakkale’de dedelerimiz o dersi verdilerse, biz de o dersi onlara vereceğiz. Bunu sadece Türkiye için değil, Bayırbucak, Kerkük, Karabağ, Hocalı, Kırım, Kuzey Kıbrıs, Ahıska, Doğu Türkistan’a kadar bütün bu vatan coğrafyası için mücadele edeceğiz.” dedi.

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.