6569 Sayılı Kanunun 32. Maddesinde Yer Alan Geçici 68. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Dilekçe Örneği