aday öğrenci

cep son onemli uyari

 

Üniversitemiz 14.11.2014 tarihli ve 29175 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Akademik Kadro İlanına başvuran Yardımcı Doçent adayları için;

Yabancı Dil Sınavı 08.12.2014 Pazartesi günü Fen Edebiyat Fakültesi 107 No.lu Derslikte Saat:14:00'da yapılacaktır.

İlgililere duyurulur...