aday öğrenci
önemli haber

cep son onemli uyari

 

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Değerli öğrencilerimiz;

Aşağıda internet üzerinden yapılacak olan ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri ile ilgili bilgiler ve gerekli belgeler bulunmaktadır. Aşağıda yer alan bilgiler Size ön kayıt ve kesin kayıt süresince yapmanız gerekenleri ve Sizden istenen belgeleri göstermektedir. Bu yazıyı dikkatlice okuyup her adımı özenli bir şekilde yerine getirirseniz yapacağınız kayıt sorunsuzca bitirilmiş olacaktır.

 • Ön kayıt işlemlerinizi yaptıracağınız http://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx adresi aktif hale geldiğinde internete bağlı bir bilgisayardan söz konusu adresten T.C. Kimlik no, baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi  yazarak sisteme giriniz.
 • Öncelikle ÖSYM tarafından gönderilen bilgilerinizde bir yanlışlık varsa belirleyip kesin kayıt anında görevliye bildiriniz. Eğitim hayatınız boyunca kullanmanız gereken diğer eksik bilgilerinizi doldurunuz.
 • Tüm eksik bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basınız. Formu doldururken büyük harf kullanmaya dikkat ediniz. Böylece internetten kayıt işleminiz bitmiş olacaktır. “Yazdır” butonuna basıp çıktısını alarak altına tarih ve imzanızı atınız.Yine kayıt için önemli olan İkametgâh Beyan Formunu da doğru şekilde doldurarak altına tarih ve imzanızı atınız. Çıktısını aldığınız belgeleri kaybetmeyiniz, 13-24 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacak olan kesin kayda gelirken aşağıdaki evrakla beraber söz konusu belgeleri getirerek Kayıt Bürosundaki görevlilere teslim ediniz.
  • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (noter tasdikli fotokopi kabul edilmeyecektir)
  • Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında ya da mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin  adı yazılmaktadır.)
  • 12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
  • ÖSYM sonuç belgesi (internet çıktısı)
  • Öğrenim ücreti makbuzu (Öğrenim ücretleri üniversitemiz web sayfasında ilan edilmiş olup, ön kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra 13-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine öğrenci numaranızla yatırabilirsiniz.)

 • Bu belgeleri teslim edip öğrenci belgenizi ve öğrenci kimlik kartınızı aldığınızda kayıt işleminiz sona erecektir.
 • İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi almak istiyorsanız (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri ile İlahiyat Fakültesi hariç), İsteğe Bağlı Hazırlık (İngilizce) Sınıfı Başvuru Dilekçesinin doldurularak kayıt bürosuna teslim edebilirsiniz.
 • Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda başarmış olduğunuz dersler varsa, ders içerikleriyle birlikte eğitim-öğretim başlamadan önce muafiyet dilekçesi vermeniz gerekmektedir.
 • Kayıt süreleri içinde bu işlemleri yapıp belgelerini teslim etmeyenlerin kayıtları geçersiz sayılacaktır.
 • Kesin kayıt için bizzat başvurmanız gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle kayıt yapılmaz.
 • Kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

Kayıt Tarih ve Yerleri

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri

İkametgâh Beyan Formu

İsteğe Bağlı Hazırlık (İngilizce) Sınıfı Başvuru Dilekçesi

İsteğe Bağlı Hazırlık (İngilizce) Programı Hakkında Bilgi