aday öğrenci

cep son onemli uyari

 

Eğitim Fakültesi Bölüm/Anabilim Dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Ek Madde-1 kapsamında, Yurt içi-Yurt dışından yatay geçiş hakkı kazanan ve kayıtlarını yaptırmayan öğrencilerin yerine asil ve yedek adayların listesi aşağıdaki gibidir. Asil adaylara 19 Eylül 2014 Cuma günü saat 8.00-17.00 arasında kesin kayıt hakkı tanınacak, bu durumda da kontenjanların dolmaması halinde 19 Eylül 2014 Cuma günü saat 17.15’te A Blok Öğrenci İşleri önünde “İsim Çağırma Yöntemi” ile yedek listeden yerleştirme puanı sırasına göre kesin kayıt işlemi yapılacaktır. İsmi okunan her bir yedek adayın ismi okunduktan sonra o aday için 2 (İki) dakika beklenecek. Adayların bu süre içerisinde orada hazır bulunmaması durumunda bir sonraki adayın ismi okunarak kaydı yapılacak, isim çağırma sırasında ulaşılamayan adaylar, kayıt hakkını kaybedecektir.

Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Asil ve Yedek Öğrencilerin listesine ulaşmak için tıklayınız.