aday öğrenci

cep son onemli uyari

Proje Adı Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı San-Tez (Sanayi Tezleri) Programı 2015 Başvuruları
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 31/12/2015
Son Başvuru Saati 23:59
Başvuru Sahipleri

Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)

Üniversiteler / Düşünce Kuruluşları

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

Program yıl boyunca açık olup, başvurular yıl boyunca alınır. 2015 yılı için başvurular alınmaya başlanmıştır.

Programın hedefleri;

* Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,

* Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,

* KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,

* Özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,

* Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

* Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,

* Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,

* Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

* Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,


Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

Projelere sağlanacak destek oranı

San-Tez projelerinde proje ortağı firma;

Mikro işletme ise en az %15
Küçük işletme ise en az %20
Orta büyüklükteki işletme ise en az %25
Büyük işletme ise en az %35 oranında proje katkı payını üstlenmektedir.

Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak desteklenecektir.

Uygun başvuru sahipleri

Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler San-Tez Programı’ndan istifade edebilirler.