-  Kastamonu Üniversitesi Elektronik İmza Alım, Kullanım ve Yenileme Yönergesi 'ne ulaşmak için tıklayınız. 
Ek : E-İmza Talep Formu

-  Kastamonu Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri  Yönergesi 'ne ulaşmak için tıklayınız. 
-  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için buraya tıklayınız.
-  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu için buraya tıklayınız. 
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan EBYS uygulamarına ilişkin değişikliler ve düzenlemeler için buraya tıklayınız.
-  5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na ulaşmak için buraya tıklayınız. 
 -  Elektronik Tebligat Yönetmeliği'ne ulaşmak için buraya tıklayınız. 
 -  Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine ulaşmak için buraya tıklayınız.  

ÜBYS