ÜBYS İle İlgili Kılavuzlar
  • “Online Toplantı Modülü Kullanım Kılavuzu” için tıklayınız.
 E-imza İşlemleri İle İlgili Kılavuzlar
  • “E-imza Pin Değiştirme/Sıfırlama Kılavuzu” için tıklayınız.
  • “E-imza İçin E-onay İşlemleri Kılavuzu” için tıklayınız.
  • “E-imza Talep Sürecinde Başvuru Tamamlama Kılavuzu” için tıklayınız.
  • “E-imza Son Kullanma Tarihini Öğrenme Kılavuzu” için tıklayınız.

ÜBYS