Üniversitemizde yapılacak olan Rektör Adayı Belirleme Seçimi 21 Nisan 2015 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında 3 Mart Konferans Salonunda  gerçekleştirilecektir.
Oy verme işleminin başlaması için oy kullanacak öğretim üyesi sayısının yarısından bir fazlasının hazirun cetvelinde imzası bulunması gerekmekte  olduğundan öğretim üyelerimizin saat 09.00’da salonda bulunması önem arz etmektedir.

Not:
Rektör Adaylarımızın “Rektör Adayı Bilgi Formu” ve “Özgeçmiş Formu”nun doldurularak en geç 22 Nisan 2015 tarihi Saat 14.00’a kadar Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Formlar elektronik ortamda www.kastamonu.edu.tr adresinde yayınlanmıştır.

A. Özgeçmiş Formu
B. Rektör Adayı Bilgi Formu
C. Eğitim ve Yöneticilik Bilgi Formu
D. Rektör adaylarının Seçimle Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar