sempozyum

 

 • Mevlana Değişim Programı 2013-2014 eğitim-öğretim yılından başlayarak, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarıyla yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini hedefleyen, Yükseköğretim Kurulu tarafından koordinasyonu sağlanan bir değişim programıdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.
 • Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.
 • Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.
 • Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde aldığı derslerden başarılı olduğu sürece herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.
 • Mevlana Değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.
 • Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir.
 • Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70’i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.
 • Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.
 • Ayrıntılı bilgi ve belgelere mevlana.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları

Öğrenciler:

 • Aşağıdaki tabloda yer alan bölümlerin öğrencisi olmak
 • Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00 olması
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin not ortalamasının 3,00/4,00 olması
 • Yeterli düzeyde İngilizce bilmek (başvuru sonrasında adaylara yabancı dil sınavı yapılacaktır) ( %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması)
 • Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlık ve bilimsel hazırlık döneminde olan öğrenciler esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar

Öğretim elemanları:

 • Programa daha önceden katılmamış olmak
 • Programa katılacak öğretim elemanı haftalık olarak toplam altı saatten daha az olmamak kaydı ile ders vermeleri gerekmektedir. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez, araştırma görevlileri programdan öğretim elemanı olarak faydalanamazlar.

Mevlana Değişim Programından yararlanmak için başvurular ve gereli belgeler

Öğrenci ve akademik personel başvuruları 14-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında Birim (Fakülte, Yüksekokul) Mevlana Koordinatörlüğü temsilcilerine aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılacaktır.

Öğrenciler:

Öğretim Elemanları:

 • KPDS, ÜDS veya YDS belgesi
 • Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı (Form için tıklayınız...) Formda gidilecek yüksek öğretim kurumuna ayrılan yerler doldurulmayacak, boş bırakılacaktır.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

Değişim İçin Başvuruların Alınması

14-17 Mayıs 2013

Başvuruların Değerlendirilmesi

20-29 Mayıs 2013

Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e iletilmesi

31 Mayıs 2013

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

5 Haziran 2013

 

ÖNEMLİ NOT: Başvurular sonrasında Mevlana Koordinatörlüğü’nce oluşturulan komisyon adayların ön seçimini gerçekleştirecek ve daha sonra YÖK tarafından Üniversitemize ayrılan bütçe doğrultusunda programdan yararlanacak öğretim elemanları ve öğrenciler belirlenecektir. Başvuran ve ön seçimden geçen her öğrenci ve akademisyenin programdan yararlanma garantisi söz konusu değildir. YÖK’ün onayından sonra listeler kesinleşecektir. 

 

Değişim Programı Kapsamındaki Üniversiteler ve Kontenjanlar

 

Öğrenci Değişimi

Yükseköğretim Kurumunun Adı

Ülkesi

Alan

Kontenjan

Lisans

Y.Lisans

Doktora

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Kyrgyzstan-Turkey Manas University

Kırgızistan

İşletme ve Yönetim Bilimleri

5

3

3

Eğitim

5

3

3

Beşeri Bilimler (Felsefe, İlahiyat, Tarih)

5

3

3

Matematik, Bilişim

5

3

3

Fen Bilimleri (Biyoloji)

5

3

3

Sosyal Bilimler (Uluslararası İlişkiler)

5

3

3

İletişim ve Enformasyon Bilimleri (Gazetecilik, Radyo/TV Yayımcılığı, Halkla İlişkiler, Yayıncılık, Reklamcılık)

5

3

3

 

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi


University of Foreign Languages and Professional Career

Kazakistan

İşletme ve Yönetim Bilimleri

3

1

1

Turizm ve Otel Yönetimi

3

1

1

İlahiyat

3

1

1

Tarih

3

1

1

Siyaset Bilimi

3

1

1

İktisat

3

1

1

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları, Bölge Çalışmaları

3

1

1

Gazetecilik

3

1

1

 

Öğretim Elemanı Değişimi

Yükseköğretim Kurumunun Adı

Ülkesi

Alan

Kontenjan

Süre

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Kyrgyzstan-Turkey Manas University

Kırgızistan

İşletme ve Yönetim Bilimleri

2

1 Hafta

Eğitim

2

1 Hafta

Beşeri Bilimler (Felsefe, İlahiyat, Tarih)

2

1 Hafta

Matematik, Bilişim

2

1 Hafta

Fen Bilimleri (Biyoloji)

2

1 Hafta

Sosyal Bilimler (Uluslararası İlişkiler)

2

1 Hafta

İletişim ve Enformasyon Bilimleri (Gazetecilik, Radyo/TV Yayımcılığı, Halkla İlişkiler, Yayıncılık, Reklamcılık)

2

1 Hafta

İşletme ve Yönetim Bilimleri

2

1 Hafta

Eğitim

2

1 Hafta

Beşeri Bilimler (Felsefe, İlahiyat, Tarih)

2

1 Hafta

Matematik, Bilişim

2

1 Hafta

Fen Bilimleri (Biyoloji)

2

1 Hafta

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi


University of Foreign Languages and Professional Career

 

 

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri

2

1 Hafta

 

Turizm ve Otel Yönetimi

2

1 Hafta

 

İlahiyat

2

1 Hafta

 

Tarih

2

1 Hafta

 

Siyaset Bilimi

2

1 Hafta

 

İktisat

2

1 Hafta

 

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları, Bölge Çalışmaları

2

1 Hafta

 

Gazetecilik

2

1 Hafta