sempozyum

2014-2015 AKADEMİK YILINDA MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA YURT DIŞINA GİDECEK ÖĞRETİM ELEMANLARININ 31 TEMMUZ 2014 TARİHİNE KADAR "ÖĞRETİM ELEMANI HAREKETLİLİK FORMU"NU DOLDURUP, KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZE ULAŞTIRMALARI GEREKMEKTEDİR. Form öğretim elemanın imzası, Birim Mevlana Koordinatörünün imzası, Dekan imzası ve mühür tamamlandıktan sonra Koordinatörlüğümüze elden teslim edilebilir ya da bir zarfla Üniversitemizin evrakçısına verilebilir. Yurt dışındaki gidilecek üniversitenin koordinatör isimleri ve imzaları Koordinatörlüğümüzce tamamlatılacaktır.

YÖK mali kaynakları birinci dönem ve ikinci dönem ayrı ayrı gönderdiği için birinci dönem mali kaynaklar öğrenci burslarına ancak yetmektedir, ikinci dönem öğrencilere burs verilmeyeceği için Öğretim Elemanlarının yurt dışına ikinci dönem gitmeleri mali kaynaklar açısından daha uygun olacaktır. Bu doğrultuda Öğretim Elemanı Hareketlik Formundaki yurt dışına gidiş tarihinin Şubat 2015'den sonraki bir tarihin yazılması uygun olacaktır. Özel mazeretlerinden dolayı yurt dışına Güz yarıyılında gitmek isteyen az sayıda Öğretim Elemanı 15 Eylül 2014 tarihinden sonraki bir tarihi yazabilirler.