sempozyum

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine Kastamonu Üniversitesinde lisans/ yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, Kastamonu Üniversitesinde  kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Mevlana Değişim Programı Protokolüne taraf eğitim veren başka bir yurtdışı yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

 

Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz. Lisans programlarının 1.sınıf, 2.sınıf ve 3. sınıf öğrencileri başvuru yapabilir.

 

Mevlana değişim programı öğrencisi olma şartları

- AYRINTILI TABLO'da yer alan bölümlerin öğrencisi olmak.

- Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması,

- Yüksek lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması.

- Gideceği Üniversite'nin eğitim dilinde, yabancı dil sınavında başarılı olma. 

- Öğrencinin alttan dersinin olması diğer başvuru koşullarını sağlaması şartıyla başvurusuna engel değildir.

- Yabancı Uyruklu öğrenciler  şartları taşıdıkları takdirde kendi vatandaşı olmadığı diğer ülkelere başvuru yapabilirler.

 

Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi

-Öğrencilerin gideceği Üniversitenin eğitim dilinde  Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Transkript not ortalaması ve Yabancı Dil Sınav sonucu %50+%50 değerlendirmeye alınarak sıralama yapılacaktır.

 

(Eğitim Dili Türkçe yada Azeri Türkçesi olan bölümlere başvuran öğrencilerin yabancı dil sınavına katılmalarına gerek yoktur. Bu bölümler için sadece akademik ortalamaya göre sıralama yapılacaktır.)

 

- 2014-2015 Eğitim Öğretim yılını Farabi Değişim Programı ile başka bir üniversitede okuyan Kastamonu Üniversitesi öğrencileri evraklar en geç 27 Nisan 2015 tarihinde Koordinatörlüğümüzde olacak şekilde posta yoluyla başvuru yapabilir. Ancak gidecekleri kurumun eğitim dili Rusça ya da İngilizce ise Yabancı Dil Belgeleri varsa sunabilirler, Yabancı Dil Belgeleri yoksa üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına katılmaları zorunludur. Eğitim dili Türkçe veya Azeri Türkçesi olan bölümlere başvuran öğrencilerin yabancı dil sınavına katılmalarına gerek yoktur.