1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Teklif Çağrısı

İKTİSADİ KARAR VERME SÜRECİNDE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ÜZERİNE ULUSAL FAALİYETLER İÇİN DESTEK

(JUST/2012/PROG/AG/GE)

Başvuru Tarihleri: Bütün başvurular en geç 9 Ocak 2013 tarihi ve saat 12:00 (CET – Yerel Avrupa Saatinde) itibariyle PRIAMOS sistemi vasıtasıyla gönderilmiş olmalıdır.

Çağrının Amacı:

Söz konusu teklife çağrı; ulusal aktörleri kadın-erkek eşitliğinin teşviki, PROGRESS katılımcı ülkelerinin politika ve programlarında cinsiyet eşitliğinin tüm alanlara yaygınlaştırılmasını ve kadın-erkek eşitliğine ilişkin Komisyon Stratejisi ve Cinsiyet Eşitliği Avrupa Anlaşmasında belirlenen hedeflere ulaşılmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Teklife çağrı altından finanse edilecek projelerde kadın-erkek eşitliğine ilişkin Komisyon Stratejisinde belirtilen diğer alanlar dışarıda bırakılmamakla birlikte öncelik iktisadi karar verme süreçlerinde kadın-erkek eşitliğini ele alan projelere verilecektir. Avrupa Komisyonu bu teklife çağrı kapsamında PROGRESS katılımcı ülkelerine tüm sektörlerde özel şirketlerde veya kamu kurumlarında hiyerarşinin farklı seviyelerinde yönetim ve liderlik pozisyonlarında yer alan kadın ve erkeklerin eşit temsilinin teşvikine yönelik kesin tedbirler uygulamaları konusunda finansman sağlayacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Söz konusu teklife çağrı yalnızca belirli ulusal makamlara açıktır:

  • PROGRESS katılımcı ülkelerinde kadın-erkek eşitliği üzerine çalışmalar yürüten ulusal bakanlıklar,
  • PROGRESS katılımcı ülkelerinde kadın-erkek eşitliği politikalarından sorumlu olan bakanlıklara bağlı cinsiyet eşitliğinden sorumlu ulusal kuruluşlar (Eşitlik Kurumları),
  • PROGRESS katılımcı ülkelerinde bulunan diğer ulusal kurumlar.

Kadın erkek eşitliği politikalarından sorumlu ulusal bakanlığa (veya bakanlığa bağlı bulunan cinsiyet eşitliğinden sorumlu ulusal kuruluşlara) öncelik verilecektir. Bahsi geçen bakanlığın herhangi bir başvuruda bulunmaması veya ilgili sorumlu kuruluşu yönlendirmemesi halinde diğer ulusal kurumlar başvuruda bulunabilecektir. Ekonomik hayatta kadın-erkek eşitliği dengesizliğinin yüksek olduğu ülkelerin başvuruda bulunması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Faaliyetler doğrudan başvuranlar tarafından yapılabileceği gibi diğer ortak kuruluşlarla da düzenlenebilecektir. Başvuruda bulunanların ulusal ve Avrupa Birliği düzeyinde ortaklarla işbirliği yapması şiddetle tavsiye edilmektedir. Ortakların PROGRESS katılımcı ülkelerinde hukuki bir statüye sahip olmaları ve kayıtlı olmaları, kâr amacı gütmemeleri gerekmektedir.

Her bir katılımcı ülke yalnızca bir ana başvuru yapabilir. İlaveten ülkeler sınırsız olarak projelerde ortak veya iştirakçi olarak yer alabilirler.

Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü

Campus Life Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 8 fakülte, 2 enstitü, 4 yüksekokul ve 11 meslek yüksekokulundan oluşmaktadır.